Nav māņi brīvība, bet kļūdīgs mērķis tavs//Ir tautas dažādas, bet katrai liktens savs

2018. gada rudenī – 18. un 19.oktobrī – svinēsim Latvijas Universitātes himnas autora, latviešu rakstnieka un atdzejotāja Edvarta Virzas 135. dzimšanas dienu. Jubilejas ietvaros notiks zinātniska konference.

Lai rosinātu jauniešu interesi par dzejnieku un latviešu dzejas vēsturi, kā arī atdzejošanu, aicinām vidusskolu, ģimnāziju un liceju 10.-12.klašu skolēnus, kā arī koledžu un augstskolu bakalaura un maģistra programmu studentus piedalīties konkursā un sacensties ar dzejnieku Edvartu Virzu.
Jauniešu konkursam dzejoļu izlasi veidojusi literatūrzinātniece Anda Kubuliņa, lūdzu, skatīt pielikumu! Tomēr ikvienam ir iespējams izvēlēties arī citus Virzas sacerētus un / vai atdzejotus dzejoļus.

Konkurss ritēs trīs virzienos:

pirmkārt, viena Edvarta Virzas dzejoļa interpretācija. Teksta garums (neskaitot pašu dzejoli) nedrīkst pārsniegt divas A4 lappuses (12.burtu lielums, atstarpe 1,5). Konkursam jāiesniedz interpretācija kopā ar dzejoli.
Par teksta interpretācijas iespējām sīkākas ziņas iesakām gūt no grāmatām: “Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija” (R., 2017); “Mūsdienu literatūras teorijas” (R., 2013); R.Veidemane “Izteikt neizsakāmo” (R., 1977);

otrkārt, viena Edvarta Virzas dzejoļa atdzejojums franču, vācu vai krievu valodā. Konkursam jāiesniedz oriģināls kopā ar atdzejojumu;

treškārt, viena franču dzejoļa, kuru jau atdzejojis Edvarts Virza, mūsdienīgs atdzejojums. Konkursam jāiesniedz oriģināls (jānorāda autors, krājums) un atdzejojums.

Darbi konkursam jāiesūta elektroniski (ieva.kalnina@lu.lv ; mara.grudule@lu.lv ) līdz 2018.gada 1.oktobrim. Sūtījumā jānorāda autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde, klase vai programma un kurss, e-pasta adrese un mob.t.nr.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti un labākie darbu autori apbalvoti 2018.gada 19.oktobrī Edvarta Virzas konferences laikā.